Achtergrond

Zuivelacademie.nl is als deelproject van het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie (2010-2013) ontwikkeld in opdracht van het Productschap Zuivel (PZ) onder auspiciën van de projectgroep Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie. Sinds januari 2015 is ZuivelNL eigenaar van Zuivelacademie.nl en het technische beheer ligt bij AgriHolland. De inhoudelijke kant van de Zuivelacademie valt onder verantwoordelijkheid van de Zuivelkenniscoöperatie (ZKC), een samenwerkingsverband van scholingspartijen en zuivelbedrijven.

De zuivelindustrie loopt op middellange termijn het risico geconfronteerd te worden met een sterk achterblijvende instroom van gekwalificeerde werknemers op mbo-niveau en met een groot verlies aan essentiële zuivelvakkennis door vergrijzing. Hierdoor dreigt er een tekort aan gekwalificeerde medewerkers in de sector te ontstaan. Het eerder genoemde Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie was erop gericht de concurrentiepositie van de zuivelindustrie te versterken, door het bewaken en borgen van zuivelvakkennis en bijbehorende kennisniveaus, door het creëren van inzicht in de ontwikkeling van de arbeidsbehoefte en door het zekerstellen van toekomstige instroom van arbeidskrachten in de sector.

Meer informatie over het Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie:
Factsheet Programma Arbeidsmarkt & Opleiding Zuivelindustrie
Rapportage personeelsontwikkeling in de Nederlandse zuivelindustrie