Initiatiefnemers

Initiatiefnemers

Zuivelacademie.nl komt voort uit het project Continuïteit mbo-zuivelvakkennis, dat binnen het Programma Arbeidsmarkt en Opleiding (2010-2013) werd uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Projectgroep Arbeidsmarkt en Opleiding Zuivelindustrie. Binnen deze projectgroep waren de initiatiefnemers van het programma vertegenwoordigd: Nederlandse Zuivel Organisatie NZO, FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, de Unie, Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie SOL en het Productschap Zuivel.

De beleidsmatige aansturing van Zuivelacademie gebeurt vanaf 2015 door de Themagroep Arbeid van ZuivelNL. Het dagelijks beheer wordt aangestuurd via de Beheergroep Zuivelacademie die zich laat informeren door de gebruikersgroepen.

Een goede samenwerking tussen betrokken opleidingspartijen en zuivelbedrijfsleven vormde de basis bij de ontwikkeling van het project Continuïteit mbo-zuivelvakkennis. Dit kreeg vorm in de ‘Zuivelkenniscoöperatie (ZKC)’, een samenwerkingsverband van opleiders en zuivelbedrijven. De ZKC is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van Zuivelacademie.nl. In redactiegroepen hebben ZKC-leden gezamenlijk de inhoudselementen vastgesteld en monitoren zij in de toekomst de actualiteit daarvan.

Deelnemende partners in de ZKC

Financiering: ZuivelNL

Zuivelbedrijven: Arla, Bel Groupe Schoonrewoerd, De Graafstroom, DOC Kaas, DV Nutrition, Farm Dairy, FrieslandCampina, Globemilk, Hochwald, VIV Buisman, Vreugdenhil/Promelca
Opleiders: CBT, Chairworks, LSBL, MBO-Lifescience, Nordwin College, Rijn IJssel Vakschool Wageningen, SBK, Zone.College

Erkentelijkheids statement

Onderstaande bedrijven, scholen of andere organisaties hebben tijd, menskracht of anderszins geïnvesteerd in de totstandkoming van Zuivelacademie.nl, bijvoorbeeld via het beschikbaar stellen van fotomateriaal, film/video, animaties, tekeningen, teksten en/of tekstfragmenten. De Projectgroep Arbeidsmarkt en Opleiding Zuivelindustrie is hen daar zeer erkentelijk voor.