Productinfo

Wat is Zuivelacademie?

Zuivelacademie.nl biedt leermodules van zuivelvakkennis op mbo niveau 2, 3 en deels 4. Op de site komen de volgende hoofdstukken aan de orde: melkontvangst en algemene zuivelkennis, consumptiemelkproducten, kaas, boter, melkpoeder, condens en eenheidsbewerkingen.

Zuivelacademie.nl is een online hulpmiddel dat aangewend kan worden om opleiden tot goed gekwalificeerd personeel met kennis van branche specifieke onderwerpen uit de zuivelindustrie mede mogelijk te maken. Het middel ondersteunt het opleiden in de werkomgeving en sluit aan op de in de bedrijven gehanteerde productieprocessen.

Wat kunt u ermee?

Melk- en zuivelverwerkende bedrijven kunnen met gebruikmaking van zuivelacademie.nl medewerkers opleiden en trainen in de achtergronden van hun bedrijfsprocessen. Praktische informatie over grondstoffen, technologie, processen en kwaliteitsaspecten komen aan bod. Zuivelacademie.nl kan, afhankelijk van de wens van het bedrijf of de individuele deelnemer, op verschillende manieren worden gebruikt.

Op verzoek van het bedrijf kan op locatie een gebruikerstraining worden verzorgd door ZuivelNL (info@zuivelacademie.nl). Hier zijn kosten aan verbonden.

Opleidingsmogelijkheden

De leermodules kunnen individueel of in groepsvorm (bv per afdeling of functiegroep) online als achtergrond informatie of opleidingsmateriaal worden gebruikt. Dit kan chronologisch per hoofdstuk, maar ook door specifieke onderdelen te selecteren. Medewerkers kunnen hier zelf een keuze in maken of leermodules worden door een verantwoordelijke (opleidingscoördinator | praktijkbegeleider | HR | teamleider etc.) klaargezet. In de modules zijn tussentijdse vragen opgenomen. Toetsen aan het eind van een hoofdstuk zijn in ontwikkeling. Vorderingen kunnen worden gevolgd, maar het doorlopen van de modules leidt niet tot een certificaat of diploma.

Opleidingsprogramma | leerarrangement

De bij de ontwikkeling van de zuivelacademie betrokken opleiders kunnen de leermodules van de zuivelacademie toepassen in maatwerk- of Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)-opleidingen. Incompany kunnen hiervoor bijeenkomsten worden georganiseerd, die aansluiten bij de specifieke wensen van het bedrijf. Leermodules kunnen door de betrokken opleiders worden bewerkt. Bij de totstandkoming van de modules is uitgegaan van de vereiste competenties uit de kwalificatiestructuur voor het Nederlandse beroepsonderwijs. Er kan gekozen worden voor een maatwerkopleiding leidend tot een certificaat of voor een erkend mbo-opleiding (BBL) leidend tot een diploma. Voor het behalen van een erkend mbo-diploma is het volgen van aanvullende scholing, uitvoering van een praktijkopleidingsplan en een proeve van bekwaamheid noodzakelijk.

Wat vraagt het van het bedrijf/individuele deelnemer?

Voorzieningen

Deelnemers moeten beschikken over een computer met internetvoorziening (op het bedrijf of thuis). In het bedrijf moet een begeleider / praktijkopleider zijn (intern of extern) die het opleidingsprogramma vorm kan geven.

Kosten

Alle in Nederland aan ZuivelNL gerelateerde melk- en zuivelverwerkende bedrijven kunnen kosteloos gebruik maken van Zuivelacademie.nl met al zijn basisfunctionaliteiten. Dat geldt ook voor de opleiders die actief hebben bijgedragen aan de totstandkoming van zuivelacademie.nl. De kosten voor een te volgen opleidingstraject zijn afhankelijk van de gekozen opleidingsaanbieder en de omvang van de (nog) te volgen aanvullende scholing.

Zuivelacademie.nl staat verder tegen betaling open voor gebruik door derden. U kunt zich hiervoor aanmelden via het contactformulier op de website.

ZKC-leden hebben naast de basistoegang de mogelijkheid tot het samenstellen van eigen leerarrangementen op basis van de beschikbare content.

Ervaringscertificaat

Het kan voor een medewerker en bedrijf interessant zijn om de mogelijkheden van het Ervaringscertificaat (EVC), voorafgaand aan het opstellen van uw eigen leerarrangement, te benutten. Voor meer informatie over de mogelijkheden van EVC kunt u kijken op www.kenniscentrumevc.nl.

Wat levert het op?

De inhoud van zuivelacademie.nl is met uiterste zorg samengesteld door deskundigen uit de opleidingswereld en het zuivelbedrijfsleven. Goed gebruik van de modules draagt bij aan het versterken van het kennis- en competentieniveau van medewerkers. Gekwalificeerde medewerkers maken minder fouten wat bij kan dragen aan het behalen van een hoger rendement voor uw bedrijf. Bij de totstandkoming van de site zijn een laagdrempelige instap en gebruiksvriendelijkheid uitgangspunt geweest.

Hoe aansluiten op zuivelacademie?

Om als externe partij gebruik te kunnen maken van zuivelacademie.nl hebt u een toegangscode nodig. Via het contactformulier op de site kunt u een aansluitverzoek indienen. Als externe partij wordt u, nadat u zich hebt aangemeld via het contactformulier, een contract aangeboden op basis van de door u gekozen aansluitvorm. Na het tekenen van het contract en de betaling van de in het contract opgenomen kosten ontvangt u een wachtwoord waarmee u op de site terecht kunt.